Iipajan toiminta


Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on asiakkaan yksilöohjausta mm. työllistymiseen ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Valmennuksen tavoitteena on tukea asiakasta toteuttamaan hänen yksilölliset suunnitelmansa sekä edistää työhön tai koulutukseen pääsyä.

Työvalmennus

Työvalmennuksen tavoitteena on oppia työelämän pelisääntöjä sekä vahvistaa työkykyä ja ammatillista osaamista. Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen puutyö-, kädentaidot- tai taideosastolla sekä keittiö- ja puhtaanapitotehtävissä.

Seinätön valmennus

Seinätön valmennus tarjoaa tukea ja ohjausta alle 29 –vuotiaille iiläisille nuorille työnhakijoille. Yksilövalmentaja toimii linkkinä yrittäjän, nuoren ja TE-toimiston välillä.

Seinättömän valmennuksen tavoitteena on, että nuori saa kokemusta työelämästä, helpottaa nuoren siirtymistä avoimille työmarkkinoille ja edesauttaa pysyvien työsuhteiden syntymisessä.Työnantajille seinätön valmennus tarjoaa mahdollisuuden saada heidän tarpeisiinsa sopivaa ja kehittyvää työvoimaa helposti. Työnantajaan ei kohdistu kuluja koko seinättömän valmennuksen aikana.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työtä hakeneen henkilön arjenhallintaa ja toimintakykyä. Tarkoituksena on myös helpottaa paluuta avoimille työmarkkinoille tai osallistumista muihin työkykyä edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta on oikeassa työympäristössä tapahtuvaa työtoimintaa tai ryhmämuotoista toimintaa. Ryhmätoiminnassa painottuu yksilö- ja ryhmävalmennus. Ryhmävalmennus toteutetaan 5-6 hengen pienryhmässä.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelman saadaksesi, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai TE -toimiston työntekijään.

Jos kiinnostuit Iipajan toiminnasta, ota yhteyttä ja tule tutustumaan.