Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on oikeassa työympäristössä tapahtuvaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työtä hakeneen henkilön arjenhallintaa ja toimintakykyä.

Tarkoituksena on myös helpottaa paluuta avoimille työmarkkinoille tai osallistumista muihin työkykyä edistäviin toimenpiteisiin.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta.

Aktivointisuunnitelman saadaksesi, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi tai TE -toimiston työntekijään.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kerrallaan 3-24 kuukaudeksi. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1- 4 päivänä viikossa, vähintään 4 tuntia päivässä yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat avustavia ja ne suunnitellaan jokaisen henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaisesti.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta tai toimeentulotukea ja toimintarahaa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa kunnan, kuntayhtymän, valtion, säätiön tai yhdistysten yksiköissä työtoiminnan muodossa. Kuntouttava työtoiminta voidaan järjestää myös ryhmätoimintana.

Työllistämisen palvelukeskuksen kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja koordinoi kuntouttavaa työtoimintaa Iin kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän Iin alueen toimipisteissä.

Lisätiedot:

Satu Saarela
p. 050 4626 886
satu.saarela@ii.fi

Jari Perälä
p. 050 593 0390
jari.perala@ii.fi