Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke

Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa. Hanke toimii Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa.

Taidelähtöisillä menetelmillä lisätään nuorten, maahanmuuttajien, erityisryhmien sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toimenpiteillä edistetään siten osallistujien mahdollisuuksia edetä kohti työelämää. Samalla hanke mahdollistaa uusien toimintamallien löytämisen taide- ja kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöhön.

Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja ja -alustoja, joiden avulla lisätään taiteen ja kulttuurin keinoin kohderyhmien hyvinvointia ja aktiivista osallisuutta, tuetaan ja vahvistetaan arjen mielekkyyttä sekä laajennetaan syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalista osallisuutta.
Lisätiedot

Lisätiedot oulunkaari.com/lahde

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta 352 000 eurolla Oulunkaaren kuntayhtymä 81 061 eurolla sekä Iin kunnan Ii-instituutti liikelaitoksen Taidekeskus KulttuuriKauppila 10 000 eurolla. Oulunkaaren kuntayhtymä toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Taidekeskus KulttuuriKauppila.

Hankkeen toiminta-aika on 20.2.2017-19.2.2020.

Yhteystiedot

Taija Sailio
projektipäällikkö, Lähde! -hanke
taija.sailio@oulunkaari.com
p. 040 707 1403

Arja Packalén
projektipäällikkö, OK#Kasvuverkosto-hanke
kehittämisasiantuntija, Lähde!-hanke
p. 050 566 4179

Merja Briñón
asiantuntijakoordinaattori, Lähde! -hanke
toiminnanjohtaja, KulttuuriKauppila
merja.brinon@kulttuurikauppila.fi
p. 050 395 0313