Työtä luonnosta Iissä

Hanke on päättynyt 31.8.2018. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Kolmivuotinen Työtä luonnosta Iissä –hanke käynnistyi kesällä 2015. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen työllisyyttä kouluttamalla kolmannen sektorin toimijoille (yhdistykset, seurat, järjestöt) työnohjaus ja -antajataitoja sekä ylläpitää ja kehittää hankkeeseen osallistuvien työttömien työkykyä.

Hankkeessa työllistettiin iiläisiä työttömiä oman alueensa viihtyvyyttä lisäävillä kunnossapito- ja rakennustehtävillä. Kohderyhminä olivat kaikenikäiset iiläiset pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50- ja alle 29-vuotiaat työttömät. Varsinaisen työnteon lisäksi hankkeeseen osallistuville tarjottiin työvoimapoliittista koulutusta tarpeiden mukaan. Hankkeessa työllistymisen ehtona oli oikeus palkkatukeen. Maksuttomiin koulutuksiin sekä hankkeessa annettavaan henkilökohtaiseen ura- ja koulutusohjaukseen pystyi osallistumaan kaikki hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt.

Hankkeessa kunnostettavia ja huollettavia kohteita olivat Iin alueen luonto-, virkistys-, ulkoilu- ja muut mahdolliset kohteet. Kunnostustarpeissa huomioitiin kyläläisten, yritysten ja muiden käyttäjien, kuten mökkiläisten, toiveet ja tarpeet.

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Iin kunta.