Tällä lomakkeella voit ilmoittaa harjoittelu- ja työssäoppimisjaksosta, TET-paikasta, työkokeilusta tai opinnäytetyöstä.

Ilmoita harjoittelupaikka

Valitse ilmoitan*
Yrityksen nimi*
Yrityksen osoite*
Yrityksen www-osoite*
Yrityksen yhteyshenkiön nimi*
Yhteyshenkilön puhelinnumero*
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite*
Kuvaus harjoittelutehtävistä / opinnäytetyöstä*
Tai voit myös ladata valmiin ilmoituksen (word/pdf)