Palkkatuella työllistäminen

Työllistämisen palvelukeskus koordinoi palkkatuettua työllistämistä Iin kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän Iin alueen toimipisteissä vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa, edellyttäen, että TE-toimisto myöntää työttömän työnhakijan työllistämiseen palkkatukea. TE-toimiston myöntämä tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuella palkatun henkilön tulee olla iiläinen.

Työllistämisen tueksi kuntalisä ja IiRekry-tuki

Kuntalisä

Kunta tukee iiläisiä tai Iissä toimipaikkaa pitäviä yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä maksamalla kuntalisää työllistettävän henkilön palkkakuluihin talousarviossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että työnantaja on hakenut ja TE-toimisto on myöntänyt palkkatukea työttömän työntekijän työllistämiseen.

Myöntämisen ehdot vuonna 2019:

Kunta maksaa kuntalisää:

 • yrityksille ja muille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille enintään 300 €/kk.
 • yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille enintään 500 €/kk.
  ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen työnantajille enintään 500 €/kk, kun

työllistettävä henkilö on iiläinen työnhakija,

 • joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
 • jolla on vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikeuttaa työllistymistä, tai
  joka on alle 29-vuotias ja työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta.

Lisätietoja:

IiRekry-tuki

Kunta tukee yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä myös harkinnanvaraisella IiRekry-tuella, joka ei edellytä myönteistä päätöstä TE-toimiston palkkatuesta.

IiRekry-tuen myöntämisen ehdot vuonna 2019

Työllistävän yrityksen, yhdistyksen, järjestön tai säätiön on oltava iiläinen tai sillä tulee olla toimipiste Iissä. Työllistettävän henkilön tulee olla iiläinen työnhakija,

 • joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää
 • jolla on vamma tai sairaus, joka merkittävästi vaikeuttaa työllistymistä, tai
 • joka on alle 29-vuotias henkilö, ja jonka työttömyys on kestänyt yli 6 kuukautta

Kunta maksaa IiRekry-tukea:

 • yrityksille enintään 300 €/kk
 • yhdistyksille enintään 500 €/kk
 • ammatillisiin perustutkinto-opintoihin perustuvaan oppisopimustyösuhteeseen enintään 500 €/kk

Lisätietoja: